Utbilda dig till Glasmästare/Glastekniker

Ett hantverksyrke som kräver specialkunskaper är glasmästare. Glasmästare skär till och monterar in glas. Det kräver hantverkskunskaper och känsla för service. Hantverk kombineras med modern teknik. Arbetet blir alltmer specialiserat och det är idag få som kan arbeta med glas på rätt sätt. Många gånger kan en glasmästare arbeta på mindre företag och det förekommer en mängd olika specialiseringar inom yrket.

En glasmästare kan bland annat jobba med underhålls- och reparationsarbete av fönster. De kan byta ut gamla fönster mot nya, och är det olika ombyggnader så kan det krävas en glasmästare.

Glasmästare kan göra det mesta i glas, så som hela fasader och tak, mellanväggar, uterum, entréer med mera. Att använda glas i fasad och i inredningar är något som ökat. En glasmästare kan även kallas för glastekniker.

 

Som glasmästare kan du även arbeta med att byta ut bilrutor. Man reparerar också stenskott i vindrutor. Om du har ett glasmästeri så kan du montera ramar till tavlor och speglar eller glas till bok- och vitrinskåp.

Arbetet som glasmästare är ett modernt teknikyrke med många inslag av traditionellt hantverk. Handverktyg är vanligt att man använder sig av. Att jobba som glasmästare innebär att man har ett precisionsarbete, vilket gör att man måste vara noggrann.

Glasmästare kan också arbeta med olika specialiteter som att tillverka blyfönster eller fönster som ska tåla brand eller vara ljudisolerande. Att jobba med inramningar är ett annat område.

Om du vill utbilda dig som glastekniker så finns det redan på gymnasiet. Om du är äldre, så finns det andra vägar att gå. Via Studentum hittar du en mängd olika utbildningar inom detta yrke.

Du kan också få hela utbildningen genom lärlingsanställning i företag. Vidareutbildning kan ges inom branschen. Då kan du ta kontakt med ett glasmästeri och ansöka om en lärlingsanställning. Utbildningen är på 3 år.

Alla nyanställda som anställs i branschen utan yrkesutbildning ska gå som lärling. Oavsett ålder så är den praktiska och den teoretiska delen av utbildningen densamma, men längden på utbildningen kan variera och baseras bland annat på tidigare erfarenhet och hur denna värderas i förhållande till glasmästeriyrkets innehåll.

Om du anlitas som lärling hos ett glasmästeri, så kommer de att anmäla dig som ny lärling hos Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd som gör en bedömning av hur lång utbildningstiden bör vara utifrån personens tidigare erfarenheter. Utbildningstiden varierar från 1 500 till 4 500 timmar.