Låssmed Utbildning

Som låssmed så jobbar du bland annat med installation och service av lås och säkerhetssystem. Kunderna en låssmed har är både privatpersoner och företag. Att jobba som låssmed är ett rörligt arbete. Du kan jobba med en mängd olika saker och specialisera dig. En låssmed bör vara serviceinriktad och noggrann.

Låssmeder arbetar oftast i små företag, tillsammans med byggtekniker, eller har eget företag. Låssmed kan även kallas för låstekniker.

En låssmed bygger, servar och installerar produkter som skyddar mot inbrott efter olika kunders önskemål. Detta arbete kan vara mer eller mindre avancerat och det finns som sagt många olika saker att jobba med som en låssmed. Ibland är det enkla mekaniska arbeten till helt mjukvarustyrda arbetsuppgifter. Ska du installera ett larm, eller inbrottsskydd, så behöver du ha kunskaper om mekaniska eller elektromekaniska lås, passersystem, inbrottslarm eller kameraövervakning. Detta särskilt om du ska göra allt från projektering till montering, driftsättning och dokumentation av en kunds säkerhetssystem.

Kunskaper inom IT har blivit allt mer vanligt eftersom man numer kan använda sig av olika datorprogram för att ta fram information om låscylindrar och nycklar eller för att göra en programmering av säkerhetssystem.

En låssmed kan jobba med låssystem som styr olika behörigheter, med hjälp av passerkort.

Låssmed är ett yrke som börjar växa samman med ett annat yrke, som larm- och säkerhetstekniker.

En låssmed kan även vara en säkerhetsrådgivare. Det innebär att man ger råd till kunder som vill installera nya låssystem eller öka säkerheten. Då gäller det att ha kunskap om inbrottsskydd, utrymning vid brand och vilka regler som gäller för tillgänglighetsanpassning.

Låssmeder jobbar även med underhåll och reparationer av gamla lås, både mekaniska och elektroniska. Under jour hjälper de utelåsta personer in i bostäder eller bilar, eller lagar lås och säkerhetssystem som inte fungerar.

Att utbilda sig till låssmed går att göra redan på gymnasiet. Är du äldre så kan du gå en KY-utbildning eller en lärlingsutbildning med möjlighet att göra gesäll och mästarprov